Jak necvičit při diastáze

špatné cvičení při diastáze

S diastázou se pracuje velmi specificky, korekční cvičení má svá daná pravidla, která nejsou široké veřejnosti známá. Pokud ženy po porodu začnou horlivě posilovat, může dojít naopak ke zhoršení stavu a k rozšíření rozestupu břišních svalů.

Diastázu vyřešíte pomocí správných sil

Toužíte po six packu nebo po funkčním břichu? Vyléčení diastázy není o fitness, ale o působení sil. Pokud nevíte o silách, které vytváříte prostřednictvím tělesného postavení, pohybu a každodenních návyků, jak byste mohli přestat diastázu vytvářet? Ač vás to teď může trošku děsit, léčba diastázy je otázka několika měsíců i let a neexistuje jeden cvik, který by vás jí zbavil nadobro. Musíte se naučit být dostatečně silné, abyste unesly váhu svého těla a nevytvářely nadměrné tlaky.

cvičení na diastázu

Těmto cvikům se při diastáze určitě vyhněte

Většina z vás odkoukala (ať už na školním tělocviku, v médiích, či na sportovištích všeho druhu) mnoho cviků na svaly povrchové. A po letech „plankování“ a „sklapovačkování“ už jen těžko zapojíte svaly hluboké. CORE není funkční, jeho práci převzaly svaly doprovodné… Je to jako když stavíte dům – pokud nezainvestujete do pevných základů, jednou vám celý (ač třeba krásný) dům může spadnout na hlavu.

Pokud nejste pokročilé v práci s vlastním tělem, prkna, sklapovačky a intenzivní břišní trénink mohou na nefungujícím CORE napáchat nevratnou paseku. Neochuďte se o kýžené výsledky kvůli dychtivosti po cvičení. O tělo je třeba pečovat komplexně, systematicky, s rozumem. A pak se výsledky dostaví mnohem dříve.

Nezapomeňte, že práce s diastázou je více o vaší hlavě nežli o cviku samotném. Aby se diastáza začala stahovat (a nikdy se už nevrátila), je zapotřebí zkoordinovat celý CORE při jednotlivých úkonech. Tento um získáte tréninkem. Po pár dnech/týdnech už budete vědět, jestli pohyb v daném cviku táhnete svalstvem břicha, zad či nohou, a zautomatizujete si správné nastavení těla.

Jak diastázu efektivně řešit

Terapie diastázy nezahrnuje pouze cvičení, je třeba začít u tělesného postavení, s přípravou tkání a natonizováním svalstva. Metodika CoreYoga® učí fasciálním masážím, napřímení tří velkých kostí (pánve, hrudníku a lebky) a následné aktivaci hlubokého svalového „korzetu“.

Jak cvičit s diastázou

 1. Vždy s napřímením těla. Nejlepší je, když si při každém tělesném postavení představíte, že máte za zády zeď.
 2. Nikdy nezůstávejte v pozici, při níž nedokážete udržet obsah dutiny břišní pod svaly (dělá se vám na břiše stříška, korýtko, cítíte tah v zádech, zatínáte svaly nohou, konečníku, třesete se, zadržujete dech, rudnete).
 3. Do rotací až po stoprocentním napřímení.
 4. Žádné velké záklony – pohyby, u kterých se prohýbají záda a rozpínají žebra (ohromný tah na linea alba).
 5. Předklon – buď rolování s mírným a vědomým tahem kostrče směrem k zemi (cítíte jako protažení bederní oblasti), nebo přes rovná záda a přirozeným zakřivením páteře (přirozenou lordózou, napřímenou pánví).
 6. Žádné silné proskoky (na to je potřeba silný CORE, mohlo by to skončit úrazem). Velice opatrně s během.
 7. Nemyslet na fotogeničnost pozice a vnímat aktivitu středu těla.
 8. Pracovat s oporou – tlakem chodidel (např. při stoji), dlaní (např. při vzporu klečmo), pánve (například při práci se sballem) atd.
 9. Vhodné jsou balanční pozice a výdržové pozice.
 10. Využívat různé pomůcky pro lepší nácvik pozic.
 11. Plynulý třídimenzionální dech po celou dobu cvičení bez zádrží, žádné dechové experimenty při diastáze.

Základní pravidla při redukci diastázy

 • Práce s diastázou je dlouhodobá činnost, svaly musejí obnovit svou primární činnost, vazivo zregenerovat, ale při správném životním stylu a pohybu můžete výsledky vidět již za dva měsíce.
 • Rehabilitace diastázy není pouze o cviku, ale zejména o postavení těla ve cviku.
 • Vážná diastáza se pravděpodobně nestáhne na 100 %, ale rekonvalescencí lze předejít zdravotním komplikacím. Důležitá je tzv. „svalová kompenzace“ diastázy.
 • I majitelé tukové zásoby v oblasti břicha jsou schopni ztonizovat svaly a zacelit diastázu, chce to jen motivaci!
 • Co se týče redukce váhy, nejprve je nutné stabilizovat střed těla a až poté se pouštět do dynamičtějších cviků.